Proizvodi / Saobraćajna oprema i signalizacija / Fleksibilni stubići
Gumeni ivičnjaci, graničnici i odbojnici
Kablovski i cevni mostovi
Putarski čunj
Fleksibilni stubići
Ulični marker
Zaštitne ograde i stubići
Parking barijere
Usmerivač saobraćaja

Karakteristike fleksibilnih stubića:

• Proizvedeni od materijala sa superiornim fizičkim osobinama (vertikalna elastičnost/fleksibilnost, otpornost na udare),
• Super reflektivni površinski sloj, služi prvenstveno da pruži veću vidljivost u uslovima noćne vožnje i visoku reflektivnost,
• Gornji segment stubića pruža dobru otpornost na udarce,
• Ovaj segment, u velikoj meri redukuje oštećenja stubića u trenutku udarca,
• Deo reflektivnog površinskog sloja u koji je inkorporisana reflektivna traka, smanjuje oštećenje celokupnog površinskog sloja u slučaju da dođe do udarca, 
• Površinski sloj je hiper rezistentan na udarce.

Zbog svih ovih osobina fleksibilni stubići su idealni za:

• Montažu na krajevima ležećih policajaca, gde povećavaju uočljivost na preko 200m, a takođe poboljšava uočljivost kada je u zimskim uslovima moguće oštećenje „ležećih policajaca“ sa čistačima snega;
• Razdvajanje parking mesta
• Razdvajanje, kako privremeno tako i trajno, između saobraćajnih traka...