Proizvodi / Saobraćajna oprema i signalizacija / Ulični marker
Gumeni ivičnjaci, graničnici i odbojnici
Kablovski i cevni mostovi
Putarski čunj
Fleksibilni stubići
Ulični marker
Zaštitne ograde i stubići
Parking barijere
Usmerivač saobraćaja
MARKERI SERIJA 290 su markeri koji se trajno aplikuju na površinu saobraćajnica. Imaju trajna mikroreplicirajuća sočiva kockastog oblika sa zaštitnim keramičkim omotom, koji je rezistentan na abraziju. Telo markera je napravljeno od termoplastike koja omogućava maksimalnu otpornost na udarce i prilagođenost svim vremenskim prilikama. Ova serija dopunjava ostalu saobraćajnu signalizaciju, noću upozorava vozače na promene (opasnosti) na putu.

Dizajnirani su za primenu na svim tipovima površina, i kompatibilni su sa preporučenim bitumenskim athezivima, kao i epoksi lepkovima.
Serija 290 obezbeđuje visoku reflektivnost, visok nivo vidljivosti noću, naročito kada su saobraćajnice mokre.

SVOJSTVA PROIZVODA:

• Postojanost
• Retroreflektivnost
• Otpornost na udarce
• Otpornost na abraziju
• Dizajn prilagođen terenu
• Mala težina
• Jednostavna aplikacija
• Kompatibilnost sa bitumenskim i epoksi adhezivima