Proizvodi / Horizontalna signalizacija / Hladna plastika
Hladna plastika
Termoplastične oznake
Putarska boja

Hladna plastika je višekomponentni, najčešće dvokomponentni materijal koji se koristi za trajno obeležavanje horizontalne saobraćajne signalizacije. Mešanjem osnovne komponente sa aktivatorom – peroksidom dobija se materijal koji je spreman za ručnu ili mašinsku aplikaciju na kolovoz.

Hladna plastika se izrađuje u beloj, žutoj, crvenoj, crnoj, zelenoj i plavoj boji.

Poseduje hemijsku i fizičku otpornost na ulja, benzin i so.

Osnovna svojstva hladne plastike:

 • uočljiva u svim delovima dana i noći, pri svim uslovima osvetljenja, kao i u svim vremenskim uslovima,
 • dobro prianja na podlogu,
 • otporna je na so za topljenje snega i leda,
 • jako otporna na trenje u odnosu na količinu predviđenog opterećenja saobraćajem,
 • ne stvara rascepe na kolovozu,
 • lako se nanosi i ručnim i mašinskim putem,
 • garantovana postojanost je 3 do 5 godina (u zavisnosti od marker materijala koji se nanosi),
 • svi marker materijali su testirani (BAST sertifikat),
 • svi materijali su ekološki (bez prisustva teških metala),
 • veliki spektar tonova (boja).

Kriterijumi pri izboru marker materijala

 • opterećenost saobraćajnice (da ji je u pitanju pretežno teretni ili putnički saobraćaj),
 • važnost same saobraćajnice (da li je od regionalnog ili magistralnog značaja),
 • širina i debljina same linije,
 • podloga na koju se nanosi boja,
 • vremenske prilike, u smislu koje je godišnje doba,
 • temperatura asfalta - zbog sušenja boje.

Opis mesta za primenu materijala

 • Suženje puta - na mostovima i propustima.
 • Raskrsnice - ukrštanje puteva pod oštrim uglom , bez potrebne preglednosti,neadekvatna saobraćajna oprema, neosvetljene.
 • Opasne krivine - krivine sa nedovoljnom preglednošću,mali radijus za posmatrani rang puta,neadekvatni poprečni nagib,bez potrebne saobraćajne opreme.
 • Ukrštanje puteva sa železničkom prugom pod oštrim uglom , bez potrebne preglednosti,neadekvatno saobraćajno obezbedjena i obeležena mesta. 
 • Prolazak puteva kroz naseljena mesta - Prisutne su pojave : velike brzine,parkiranje na kolovozu ,kretanje pešaka (posebno dece) po kolovozu,neadekvatno rešeni pešački prelazi,neosvetljene deonice, objekti koji umanjuju preglednost.
 • Pešački prelazi - Slabo uočljivi, neadekvatno regulisani,bez potrebne saobraćajne signalizacije i opreme na mestima intezivnih kretanja dece (zone škola, zone atrakcije).
 • Tuneli - neadekvatno označeni prilazi objektima,bez osvetljenja,bez adekvatne saobraćajne signalizacije i opreme.

Predlog mera za resavanje konkretnih zahteva

 • Horizontalna signalizacija visoke refleksije
 • Horizontalna signalizacija dobrih eksplatacijonih osobina (trajnosti)
 • Hladna plastika reljefne strukture
 • Materijali koji imaju dobre osobine na proklizavanje i odlično prijanjanje za podlogu
 • Postavljanje zvučnih traka od debeloslojnih materijala za horizontalne aplikacije
 • Postavljanje vibro traka od debelo slojnih oznaka(max debljina materijala 7mm)
 • Vidljivost u svim uslovima saobraćaja posebno u otežanim atmosferskim uslovima
 • Mogućnost aplikacije na kolovoz mašinski i ručno