Proizvodi / Prinudni usporivači brzine / Gumene kalote
Gumeni ležeći policajac
Platforme za usporenje vozila
Zvučne i vibro trake
Gumene kalote
Gumeni diskovi

Vertikalne prepreke gumene kalote imaju funkciju umirenja saobraćaja. Sve vrste kalota su montažno-demontažne. Zavisno od broja upotrebljenih segmenata postoje kalote:

 

Visina kalote 3 cm
Visina kalote 5 cm
Visina kalote 7 cm
K13 - 850x950x30 K15 - 850x950x50 K17 - 850x950x70
K23 - 1350x950x30 K25 - 1350x950x50 K27 - 1350x950x70
K33….1850x950x30 K35….1850x950x50 K37….1850x950x70