Proizvodi / Saobraćajna oprema i signalizacija / Gumeni ivičnjaci, graničnici i odbojnici
Gumeni ivičnjaci, graničnici i odbojnici
Kablovski i cevni mostovi
Putarski čunj
Fleksibilni stubići
Ulični marker
Zaštitne ograde i stubići
Parking barijere
Usmerivač saobraćaja

Gumeni segment visine 160mm, širine 175mm i dužine 500mm, je složiv pa se zavisno od potrebe na terenu može koristiti u različite svrhe.

Gumeni graničnici i ivičnjaci služe za razdvajanje površina namenjenih vozilima i pešacima u cilju izbegavanja konflikta između njih, omogućavaju da se spreči parkiranje automobila na zelene površine, trotoare, takođe da se ograniči prostor za parkiranje ili prostor za smeštaj kontej nera.

Ovi segmenti na sebi imaju, sa gornje i sa čeone strane, reflektujuću 3M traku (sa staklenim i keramičkim perlama) radi boljeg uočavanja u uslovima smanjene vidljivosti (noć,magla…).