PREDUZEĆE MODEL5, BAČVANSKA 21/9, 11000 BEOGRAD, SRBIJA, 011/285-15-72, 011/285-23-21, 011/285-22-16, 011/285-18-19