10. oktobar 2008. - Učešće na savetovanju TES VIII (savetovanje o tehnikama regulisanja saobraćaja)

Učešće na savetovanju TES VIII (savetovanje o tehnikama regulisanja saobraćaja) – 08.-10. oktobra 2008. – Sombor