02. oktobar 2008. - Učešće na IV seminaru Uloga lokalne zajednice u bezbednosti saobraćaja

Učešće na IV seminaru Uloga lokalne zajednice u bezbednosti saobraćaja – 02.oktobar 2009. – Kriminalističko policijska akademija, Zemun