12.-14. maj 2010 - Učešće na savetovanju TES, IX (savetovanje o tehnikama regulisanja saobraćaja)

Učešće na savetovanju TES,  IX  (savetovanje o tehnikama regulisanja saobraćaja), 12.-14. maj 2010., Konferencijska sala hotela “Patria”, Subotica