20.-22. maj 2010. - Učešće na V stručnom seminaru Uloga lokalne zajednice u bezbednosti saobraćaja

Učešće na V stručnom seminaru Uloga lokalne zajednice u bezbednosti saobraćaja –  20.-22. maj 2010. – hotel „Relax“, Kovačica