21. i 22. oktobar 2010. - Učešće na X međunarodnom simpozijumu Prevencija saobraćajnih nezgoda na putevima 2010.

Učešće na X međunarodnom simpozijumu Prevencija saobraćajnih nezgoda na putevima 2010. – 21. i 22. oktobar 2010., hotel „NORCEV“, Fruška Gora