17.-18. maj 2012. - Učešće na savetovanju TES, X (savetovanje o tehnikama regulisanja saobraćaja)

Učešće na savetovanju TES,  X  (savetovanje o tehnikama regulisanja saobraćaja) – 17.-18. maj 2012., Konferencijska sala hotela “Patria”, Subotica