Model5 d.o.o.
Bačvanska 21/1
11000, Beograd
Datum: 20.03.2019
 
Učešće na V stručnom seminaru Uloga lokalne zajednice u bezbednosti saobraćaja
 
Učešće na V stručnom seminaru Uloga lokalne zajednice u bezbednosti saobraćaja –  20.-22. maj 2010. – hotel „Relax“, Kovačica