Model5 d.o.o.
Bačvanska 21/1
11000, Beograd
Datum: 07.04.2020
 
Učešće na X međunarodnom simpozijumu Prevencija saobraćajnih nezgoda na putevima 2010.
 
Učešće na X međunarodnom simpozijumu Prevencija saobraćajnih nezgoda na putevima 2010. – 21. i 22. oktobar 2010., hotel „NORCEV“, Fruška Gora