Model5 d.o.o.
Bačvanska 21/1
11000, Beograd
Datum: 07.04.2020
 
Učešće na VI stručnom seminaru sa međunarodnim učešćem Uloga lokalne zajednice u bezbednosti saobraćaja
 
Učešće na VI stručnom seminaru sa međunarodnim učešćem Uloga lokalne zajednice u bezbednosti saobraćaja –  12.-14. maj 2011. – hotel „Divčibare“, Divčibare