Model5 d.o.o.
Bačvanska 21/1
11000, Beograd
Datum: 06.08.2020
 
Učešće na Stručnom skupu Bezbednost vojnih učesnika u saobraćaju
 
Učešće na Stručnom skupu Bezbednost vojnih učesnika u saobraćaju - 26.maj.2011. godine - Vojna akademija u Beogradu