Model5 d.o.o.
Bačvanska 21/1
11000, Beograd
Datum: 06.08.2020
 
Učešće na savetovanju TES, X (savetovanje o tehnikama regulisanja saobraćaja)
 
Učešće na savetovanju TES,  X  (savetovanje o tehnikama regulisanja saobraćaja) – 17.-18. maj 2012., Konferencijska sala hotela “Patria”, Subotica