Model5 d.o.o.
Bačvanska 21/1
11000, Beograd
Datum: 06.08.2020
 
Učešće na XI međunarodnom simpozijumu Prevencija saobraćajnih nezgoda na putevima
 
Učešće na XI međunarodnom simpozijumu Prevencija saobraćajnih nezgoda na putevima 2012. – 11.-12. oktobar 2012., hotel „NORCEV“, Fruška Gora