Model5 d.o.o.
Bačvanska 21/1
11000, Beograd
Datum: 01.10.2020
 
Učešće na Sajam zapošljavanja - Viša poslovna škola, Beograd
 
Učešće na Sajam zapošljavanja – 21.12.2012. – Viša poslovna škola, Beograd