Model5 d.o.o.
Bačvanska 21/1
11000, Beograd
Datum: 18.01.2021
 
Propisi
 
Pravilnik o saobraćajnim znakovima na putevima (preuzmite PDF fajl)
Predlog pravilnika o tehničkim sredstvima za usporavanje saobraćaja na putevima i posebnim tehničkim sredstvima za zaštitu bezbednosti dece (preuzmite PDF fajl)
Uredba o kategorizaciji državnih puteva (preuzmite PDF fajl)
Uredba o kriterijumima za kategorizaciju državnih puteva (preuzmite PDF fajl)
Podzakonska akta uz Zakon o javnim nabavkama (preuzmite PDF fajl)
Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (preuzmite PDF fajl)
Zakon o izmenama i dopunama ZOBS (preuzmite PDF fajl)
Zakon o javnim nabavkama (preuzmite PDF fajl)
Zakon o planiranju i izgradnji (preuzmite PDF fajl)
Zakon o zaštiti životne sredine (preuzmite PDF fajl)
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine (preuzmite PDF fajl)