Model5 d.o.o.
Ba─Źvanska 21/1
11000, Beograd
Datum: 27.05.2019
 
Osnovni podaci
 
Izvod iz APR-a (preuzmite pdf fajl 958kb)
Podaci za identifikaciju (preuzmite pdf fajl 206kb)
Potvrda o izvršenoj registraciji Poreskoj upravi (preuzmite jpg fajl 125kb)
Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV (preuzmite jpg fajl 113kb)