Model5 d.o.o.
Bačvanska 21/1
11000, Beograd
Datum: 26.02.2020
 
Saobraćajno uređenje parking prostora
 

Parking garaže predstavljaju objekat visoke atraktivnosti sa velikim dnevnim protokom vozila, stoga je neophodno obezbediti visok nivo bezbednosti saobraćaja. Izradom i implementacijom Projekta saobraćajnog uređenja, u skladu sa važećim Zakonom, Pravilnikom i standardima, uređuju se saobraćajne površine i time svu odgovornost za eventualne saobraćajne nezgode snose korisnici.

Saobraćajna oprema i signalizacija u garažama:

 • Kontrola pristupa (rampe)
 • Vertikalna signalizacija
 • Horizontalna signalizacija
 • Farbanje ivičnjaka
 • Izvođenje ostrva od gumenih elemenata
 • Postolja za protivpožarne aparate
 • Postavka usmerivača saobraćaja na ostrvu (usmerivač je ispunjen peskom)
 • Rampe za savlađivanje visinskih razlika pomoću gumenih elemenata
 • Info table
 • Postavka fleksibilnih stubića (razdvajanje saobraćajnih traka, zabrana pristupa motornim vozilima)
 • Metalne konstrukcije za zaštitu uređaja
 • Obeležavanje kontura objekta retroreflektujućim folijama
 • Metalne ograde sa reklamnim poljem (razdvajanje dinamičkog i pešačkog saobraćaja)
 • Mobilne ograde (periodično zatvaranje)
 • Parking barijere (rezervisana parking mesta)
 • Rastegljive ograde
 • Obeležavanje evakuacionih puteva