Model5 d.o.o.
Bačvanska 21/1
11000, Beograd
Datum: 07.04.2020
 
Platforme za usporenje vozila
 

Platforme za usporenje vozila mogu biti celogumene ili u kombinaciji gume i asfalta.

Platforme u kombinaciji gume i asfalta se postavljaju na mestima gde se nalaze pešački prelazi i gde se želi usporiti celokupan saobraćaj.Ove platforme se postavljaju celom širinom ulice i pravi se okvir od gumenih elemenata(gumeni nagazi,bočni elementi), a središnji deo se popunjava asfaltom. Dimenzije platformi nisu fiksne, već su po potrebi. Na njima se obeležava pešački prelaz i tako se postiže usmerenje pešaka na pešački prelaz.

Platforme celokupno izrađene od gume su montažno-demontažne i postavljaju se na mestima intezivnih pešačkih tokova gde se odvija autobuski i/ili kamionski saobraćaj i gde se želi usporenje putničkog saobraćaja bez smetnji za autobuse i kamione.Ove platforme su širine od 1350- 1850 mm i postavljaju se na sredini kolovozne trake, tako da vozila sa većim međuosovinskim rastojanjem prelaze preko njih bez gaženja platforme, a putnički automobili moraju nagaziti na platformu sa bar dva točka, te se tako dobija usporenje ove kategorije vozila.