Studija parkiranja u gradu Užice

  U cilju sagledavanja i poboljšanja uslova parkiranja u Užicu, Modelu 5 poverena je izrada „Studije parkiranja u Gradu Užicu“. U saradnji sa TŠ „Radoje LJubičić“ u Užicu Model 5 sprovodi istraživanje karakteristika parkiranja i anketiranje vozača koji parkiraju svoja vozila na parking mestima u Užicu.  Radi kvalitetnijeg sagledavanja problema parkiranja aktivna je i internet…