Osnovna svojstva hladne plastike:

Hladna plastika je višekomponentni, najčešće dvokomponentni materijal koji se koristi za trajno obeležavanje horizontalne saobraćajne signalizacije. Mešanjem osnovne komponente sa aktivatorom – peroksidom dobija se materijal koji je spreman za ručnu ili mašinsku aplikaciju na kolovoz. Hladna plastika se izrađuje u beloj, žutoj, crvenoj, crnoj, zelenoj i plavoj boji. Poseduje hemijsku i fizičku otpornost na ulja, benzin i so.

– Uočljiva u svim delovima dana i noći, pri svim uslovima osvetljenja, kao i u svim vremenskim uslovima
– Dobro prianja na podlogu
– Otporna je na so za topljenje snega i leda
– Jako otporna na trenje u odnosu na količinu predviđenog opterećenja saobraćajem,
ne stvara rascepe na kolovozu
– Lako se nanosi i ručnim i mašinskim putem,
garantovana postojanost je 3 do 5 godina (u zavisnosti od marker materijala koji se nanosi)
– Svi marker materijali su testirani (BAST sertifikat)
– Svi materijali su ekološki (bez prisustva teških metala)
– Veliki spektar tonova (boja)

Opis mesta za primenu materijala:

– Suženje puta – na mostovima i propustima.
– Raskrsnice – ukrštanje puteva pod oštrim uglom, bez potrebne preglednosti,neadekvatna saobraćajna oprema, neosvetljene.
– Opasne krivine – krivine sa nedovoljnom preglednošću,mali radijus za posmatrani rang puta,neadekvatni poprečni nagib,bez potrebne saobraćajne opreme.
– Ukrštanje puteva sa železničkom prugom pod oštrim uglom , bez potrebne preglednosti,neadekvatno saobraćajno obezbedjena i obeležena mesta.
– Prolazak puteva kroz naseljena mesta – Prisutne su pojave : velike brzine,parkiranje na kolovozu ,kretanje pešaka (posebno dece) po kolovozu,neadekvatno rešeni pešački prelazi,neosvetljene deonice, objekti koji umanjuju preglednost.
– Pešački prelazi – Slabo uočljivi, neadekvatno regulisani,bez potrebne saobraćajne signalizacije i opreme na mestima intezivnih kretanja dece (zone škola, zone atrakcije).
– Tuneli – neadekvatno označeni prilazi objektima,bez osvetljenja,bez adekvatne saobraćajne signalizacije i opreme.

Kriterijumi pri izboru marker materijala:

– Opterećenost saobraćajnice (da ji je u pitanju pretežno teretni ili putnički saobraćaj)
– Važnost same saobraćajnice (da li je od regionalnog ili magistralnog značaja)
– Širina i debljina same linije
– Podloga na koju se nanosi boja
– Vremenske prilike, u smislu koje je godišnje doba
– Temperatura asfalta – zbog sušenja boje

Predlog mera za resavanje konkretnih zahteva:

– Horizontalna signalizacija visoke refleksije
– Horizontalna signalizacija dobrih eksplatacijonih osobina (trajnosti)
– Hladna plastika reljefne strukture
– Materijali koji imaju dobre osobine na proklizavanje i odlično prijanjanje za podlogu
– Postavljanje zvučnih traka od debeloslojnih materijala za horizontalne aplikacije
– Postavljanje vibro traka od debelo slojnih oznaka(max debljina materijala 7mm)
– Vidljivost u svim uslovima saobraćaja posebno u otežanim atmosferskim uslovima
– Mogućnost aplikacije na kolovoz mašinski i ručno

Oznake na kolovozu

Taktilne staze

Vibro-zvučne trake