Saobraćajna signalizacija od termoplastike

Fabrikovane termoplastične oznake predstavljaju saobraćajne znakove projektovane u horizontalnoj ravni. Izrađuju se od aplikativnih materijala koji omogućavaju gotovo identičan izgled saobraćajnih znakova koji se primenjuju u vertikalnoj signalizaciji.

Osnovna svojstva termoplastike:

– Mogućnost nanošenja u bilo koje doba godine
– Dugotrajnost
– Bezbednost
– Netoksičnost
– Standardizovanost

Bilo koje doba godine

Termoplastika je jedina vrsta oznaka na putevima koja nije zavisna od temperature kolovoza. Zbog toga se moše aplikovati u bilo koje doba godine. Jedini zahtev je da površina puta bude suva i čista (bez prisustva čestica prašine, masti i ulja) – što je skoro uvek moguće postići upotrebom gasnog gorionika.

Izbegnite mnogobrojne barijere

Aplikacija termoplastike ne zahte va mnogo prostora. Nema potrebe za kamionima i mašinama, samo je potrebna četkai gasni gorionik. Zbog toga je moguće izbeći mnogobrojne barijere i njihov uticaj na komplikovanje i zastoj saobraćaja.

6 – 8 puta dugotrajnije od farbanih putnih oznaka

Termoplastika je materijal koji se stapa sa asfaltom kada se zagreje. Trajnost termoplastike je 6 – 8 puta duža od farbanih putnih oznaka. Termoplastika je zbog svoje dugotrajnosti takođe idealana za saobraćajno opterećena mesta kao što su raskrsnice. Pod uobičajenim okolnostima, ma terijal je otporan na benzin, ulje, sneg i led.

Bezbednost danju i noću

Termoplastika u sebi sadrži stak lene perle koje daju optimalnu retroreflektivnost, što je uslov za bezbednost i udobnost pri vožnji u noćnim uslovima. Staklene perle su ravnomerno rasporedje ne u materijalu debljine 2-3 mm, što obezbeđuje da taj efekat bude prisutan sve vreme trajnosti samog materijala.

Ne zagađuje okolinu

Termoplastika ne sadrži toksične supstance. Zbog toga aplikacija i uklanjanje ovog materijala ne zagađuje okolinu. Pigmenti boje su organskog porekla i ne sadrže olovo ili bilo koji drugi teški me tal. Način aplikacije je takođe veoma bezbedan, obzirom da se za apli kaciju termoplastike koristi samo gasni gorionik, na taj način se potpuno izbegava kontakt sa vrućim kotlovima, bojlerima, itd.

Standardizovanost termoplastičnih oznaka

Standardne dimenzije za znakove opasnosti:

1000 X 1000 mm
2500 X 1200 mm
3000 x 2000 mm
4000 X 1600 mm

Standardne dimenzije za znakove izričitih naredbi:

Ø 750
Ø 1000
Ø 2000
3000 X 2000 mm
4000 X 2000 mm

Mesto postavke
– U zonama škola i drugih objekata gde se u većem broju kreću deca,
– Na mestima gde se putevi i ulice ukrštaju sa biciklističkim stazama,
– Na raskrsnicama gde je loša preglednost,
– U zonama denivelisanih raskrsnica,
– U zonama pružnih prelaza, bez potrebne preglednosti, na neadekvatno saobraćajno obezbeđenim i obeleženim mestima.

Polazne pretpostavke za implementaciju termoplastičnih oznaka 
– Da znak u horizontalnoj ravni mora biti što vernija kopija saobraćajnog znaka iz vertikalne ravni,
– Da je visina očiju vozača od površine kolovoza oko 1,3 metra,
– Da udaljenost vozila od saobraćajnog znaka u horizontalnoj ravni, u trenutku kada treba – Da bude prepoznatljiv, odgovara putu koje vozilo pređe pri određenoj brzini za određeno vreme.