Časopis ZEBRA

Časopis ZEBRA je mesečni bilten za edukaciju dece predškolskog i ranog školskog uzrasta za bezbedno učešće u saobraćaju. Pokazalo se da postoji potreba za ovakvim biltenom, jer osim edukativnih sadržaja i mogućnosti da se ti sadržaji prezentuju u kontinuitetu, ovaj časopis omogući će i interaktivnost.

Sadržaj biltena je prilagođen uzrastu dece, u biltenu se na zanimljiv, efikasan i zabavan način daju određene edukativne celine, među kojima i saobraćajni strip. Strip se pokazao kao veoma dobra forma u edu kaciji dece, posebno kada je u pitanju saobraćaj, jer se putem stripa na vrlo jednostavan i deci prilagodljiv način daju određene saobraćajne situacije i događaji. Naravno u časopisu se nalazi i niz drugih edukativnih sadržaja koji kod dece razvijaju sposobnost: uočavanja, procenjivanja, logičkog razmišljanja i povezivanja, a što je veoma važno za bezbedno učešće u saobraćaju.

Prvi broj časopisa ZEBRA je u pripremi i imajući u vidu da je nulti (pilot) broj dobio pozitivne ocene od strane stručnjaka, uvereni smo da će časopis imati zapažen uspeh i da će ovaj način edukacije najmlađih učesnika u saobraćaju pronaći svoje zasluženo mesto.