Didaktička sredstva

Didaktička sredstva su namenjena olakšanju edukativnog rada sa decom u oblasti bezbednosti saobraćaja. Trenutno je razvijeno više sredstava, i to:

Saobraćajna slagalica

Set od šest edukativnih saobraćajnih slagalica, zasnovan je na knjizi „Multimedijalni saobraćajni bukvar“ i ima za cilj da detetu kroz igru ukaže na najčešće opasne situacije u saobraćaju. U pratećem uputstvu za svaku od šest slagalica je dato objašnjenje. Preporučuje se da roditelji, vaspitači ili učitelji nakon složene slagalice sa decom prodiskutuju njen sadržaj i da u realnim uslovima saobraćaja (kontrolisanim i bezbednim) uvežbaju naučeno sa decom.

Saobraćajna kocka

Saobraćajna kocka je edukativno sredstvo namenjeno animaciji dece za prihvatanje pravilnog i bezbednog ponašanja u saobraćaju. Na kocki (sa šest stranica i šest edukativnih slika-formi iz saobraćaja) se putem transformacije-preklapanja, dobija novih šest slika-formi) Na ovaj način, kocka je medij koji prenosi 12 željenih informacija i sadržaja deci na zanimljiv način.

Saobraćajne domino karte

Edukativne saobraćajne domine su pandam klasičnim dominama, sa time što su umesto brojeva iskorišćene slike sa temama iz oblasti saobraćaja. Pravila igre su slična klasičnim dominama. Posebnu vrednost čine pitanja (različita na svakoj od domina) iz bezbednosti saobraćaja, na koja dete odgovara u toku igre. Pitanja su najčešće vezana za sliku ili znak na dominama.

Edukativni saobraćajni poster

Edukativni saobraćajni poster sadrži najčešće opasne situacije u saobraćaju u kojima deca stradaju. Predviđen je za upotrebu u učionicama i drugim prostorima gde se deca zadržavaju ili borave.

Saobraćajna PC igrica
Izrada igrice je u toku!