Ugrađuju se za znakove obeveštenja za vođenje saobraćaja (putokazne table, brzinske displeje..)