Pouzdan, stručan, kvalitetan i iskren partner

MODEL 5 DOO BEOGRAD Beograd je privredno društvo osnovano 1993. godine za projektovanje saobraćajne signalizacije, izvođenje i održavanje vertikalne i horizontalne signalizacije, saobraćajne opreme, edukaciju u oblasti saobraćaja, trgovinu i izdavaštvo. Našim klijentima nudimo kompletno rešenje na jednom mestu, počevši od izrade dokumentacije, nabavke i isporuke, montaže i održavanja.
Stremljenje koje determiniše razvoj je da preduzeće i nadalje bude pouzdan, stručan, kvalitetan i iskren partner svim domaćim i stranim investitorima i ovoj ideji su podređeni svi planovi MODEL 5 DOO BEOGRAD.

Osnovni ciljevi

Osnovni ciljevi u poslovanju preduzeća MODEL 5 DOO BEOGRAD su:
– Ispunjavanje potreba i očekivanja korisnika i tržišta u skladu sa zakonom, propisima, standardima i najboljom svetskom praksom,
– Zadovoljavanje najviših standarda koji se odnose na kvalitet proizvoda i unapređenje bezbednosti učesnika u saobraćaju,
– Gradnja efikasnih, efektivnih i inovativnih procesa orijentisanih prema korisnicima je zadatak i odgovornost rukovodilaca svih nivoa i svakog zaposlenog,
– Uspostavljanje partnerskih odnosa sa dobavljačima, korisnicima i saradnicima je trajno opredeljenje firme,
– Klima saradnje, poverenja i pripadnosti firmi se zasniva na poštovanju etičkih normi, uključivanja zaposlenih u kreiranju i poboljšanju poslovnih procesa i usluga,
– Razvoj kompetentnosti, inovativnosti i participacije zaposlenih,
– Podrška razvoju struke i sticanju novih znanja i motivacije svih zaposlenih,
– Stalno povećanje zadovoljstva klijenata,
– Odgovornost prema društvenoj zajednici direktnim doprinosom većoj bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.

Sistem menadžmenta kvaliteta ISO 9001:2015

MODEL 5 DOO BEOGRAD će uspostavljanjem, održavanjem i unapređenjem Sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2015:

– Osigurati da svi zaposleni u potpunosti primenjuju Politiku kvaliteta i doprinose ostvarivanju postavljenih ciljeva preduzeća;
– Uvek držati korak sa novim tehnologijama i obezbediti adekvatnu obuku celokupnog osoblja u cilju efikasnog obavljanja radnih zadataka.
Svi zaposleni u firmi MODEL 5 DOO BEOGRAD su obavezni da se pridržavaju načela ove politike.

Politika zaštite zdravlja, životne sredine i bezbednosti na radu

Zdravlje, očuvanje radne sposobnosti i bezbedni uslovi rada za zaposlene, izvođače radova i posetioce, za preduzeće MODEL 5 DOO BEOGRAD predstavljaju strateško opredeljenje koje realizuje kroz:

– Uspostavljanje, doslednu primenu, stalno preispitivanje i poboljšanje sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu u skladu sa smernicama međunarodnig standardа ISO 45001:2017;
– Poštovanje zakonskih zahteva i preporuka međunarodnih organizacija u vezi sa zdravljem i bezbednošću na radu;
– Kontinualno i plansko obrazovanje, obuku i motivaciju za obavljanje proizvodnih i ostalih procesa i aktivnosti na najbezbedniji mogući način;
– Preuzimanje preventivnih i korektivnih mera za eleminisanje odnosno smanjenje rizika od identifikovanih opasnosti i štetnosti koje mogu da dovedu do povreda na radu, profesionalnih oboljenja i bolesti u vezi sa radom;
– Izbor, redovno praćenje i izveštavanje o indikatorima zdravlja i bezbednosti radi unapređenja upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu;
– Organizaciju pregleda i ispitivanja opreme za rad, sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu i redovnu kontrolu uslova radne okoline;
– Stalno inoviranje programa brige o zdravlju zaposlenih i eleminisanje posledica eventualnih povreda na radu;
– Otvorenu i iskrenu komunikaciju sa zaposlenima.