Privremena signalizacija

Privrena saobraćajna signalizacija se koristi se kada se obavljaju radovi zbog izgradnje puta, njegovog održavanja (redovnog, periodičnog, iliurgentnog), i zbog drugih radova u putnom pojasu koji zahtevaju delimično ili potpuno zauzeće profila puta. Privrena signalizacijakoristi se i zbog održavanja neke od manifestacija na putu (sportske, kulturnei sl.), kao i zbog niza drugih razloga. Privremenu saobraćajnu signalizaciju čine saobraćajni znakovi i oprema.

Kompanija “MODEL 5”, koja u svojoj organizacji poseduje i projktni biro i operativni sektor, svojim sručnim kadrom i dugogodišnjim iskustvom nudi mogućnost izrade kvalitetne tehničke dokumentacije kao i efikasne realizacije (isporuke, ugradnje i održavanja privremene saobraćajne signalizacije i opreme).

Saobraćajna oprema u zoni radova

Vertikalne barijere

Vertikalne barijere mogu biti jednostrane ili dvostrane, sa rasporedom boja po standardu zemlje na čijoj teritoriji se koristi, ima zaobljene ivice i zaštitni ram, instaliran je optički sistem koji garantuje visoki stepen osvetljenosti ( 180 mm). U rezervnu opremu spada sigurnosna šipka sa priključnicom za stabilnost panela, a kao dodatna oprema se može isporučiti sigurnosna podloga kao baza.

Montažni ivičnjak sa delineatorom

Pogodan je za usmeravanje saobraćaja, može se lako postaviti u svim vremenskim prilikama, sa alatom za postavljanje i sklapanje, ne zadržava vodu, lako i bez tragova se može skloniti, proizvodi se uglavnom od recikliranog materijala, ne zagađuje okolinu, snabdeveni su otvorima za postavljanje panela i reflektorima u obliku prizme.

Inovativna signalna prikolica

Signalna prikolica je mobilni uređaj koji se koristi na putevima kako bi upozorio vozače na opasnosti ili promena u saobraćaju.

Ove prikolice imaju svetleće panele i/ili VMS displej sa izmenljivim sadržajem, saobraćajni znak sa strelicom i signalne svetiljke (treptače) koje pružaju vizuelne signale i informacije u saobraćaju.

Tehnička dokumentacija se sastoji iz sledećih delova:

 • Tehnički deo
 • Redovno održavanje (na 6 meseci)
 • Servisno održavanje (na 12 meseci)

Tehnički deo – predstavlja kompletnu tehničkui dokumentaciju za upravljanje i bezbedno korišćenje predmetnog dobra

Redovno održavanje – predstavlja preporuku proizvodjača opreme o merama koje treba sprovesti kako bi signalna smart prikolica bila funkcionalna i ispravna u periodu eksploatacije

Servisno održavanje – izvodi proizvođač signalne smart prikolice “Model 5” jednom u toku garantnog perioda ili po zahtevu korisnika.

Signalna prikolica sastoji se iz konstruktivnih, mehaničkih I elektronskih komponenti koje osiguravaju pouzdan i funkcionalan rad prilikom korišćenja.

Samo u uslovima ispravnosti svih delova može se smatrati da je signalna prikolica spremna za rad.

Proveru ovih elemenata vrši operater pre odlaska na lokaciju.

Prikolica poseduje:

– Konstruktivne elemente:

 • Prikolica 3000x2000mm
 • Metalna platforma i noseća konstrukcija
 • Rampa za utovar
 • Orman za elektro instalaciju i automatiku sa sistemom video nadzora (zaštita IP 65)

– Elektronske komponetne:

 • Baterije 2×200 Ah DC 12V izlaznog napona
 • Solarni panel
 • Aktuator uparen sa elektronskim kontrolerom
 • GSM kontroler
 • Svetlosni kontroler
 • Kontroler- upravljač baterija
 • Instalacija u ormanu
 • Kamera za nadzor, kamera za operatora

– Vizuelna identifikacija:

 • Brendiranje kompletne signalne prikolice po zahtevu korisnika
 • konturno obeležavanje sa retroreflektivnom folijom II/III klase
 • Info upustva i upozorenja
 • Lasersko obeležavanje BZR i dr.oznaka

Plastične barijere

– Napravljene od UV stabilizovane plastike (HDPE),
– Sa okretnim postoljem,
– Folija – tip 1;
– Težina: oko 18 kg; širina: 2 m,
– Ukupna visina (sa postoljem) 1030 mm, visina barijere 850 mm,
– Boje: bela, narandžasta ili žuta.

Zaštitna ograda – tip New Jersy

Tip sa visinom od 800 mm
– Ceo element pregrade za usmeravanje, koji je šupalj, napravljen je od polietilena, postupkom livenja uduvavanjem,
– Elementi pregrade se spajaju pomoću ugrađenih spojevnih čepova,
– Okrugli zatvarači su na vrhu sferno označeni reflektujućom folijom tipa II koja poboljšava vidljivost noću,
– Radi povećanja stabilnosti preporučujemo punjenje elemenata vodom,
– Sa 20 elemenata se može formirati krug prečnika 8,5 m,
– Boja: crvena i bela,
– Dimenzije – osnova: 550 mm, visina: 800 mm, dužina:1250 mm
– Težina: – prazan oko 10 kg po elementu, napunjen oko 130 kg po elementu

Razdelni zid – tip New Jersy

Tip sa visinom od 500 mm
– Zahvaljujući uklopnom sistemu lako se povezuju,
– Elementi se mogu postaviti pod 900(4 elementa formiraju zatvoren krug),
– Sferna refleksija omogućava dobru vidljivost i noću,
– Nisu potrebni dodatni elementi za povezivanje,
– Lako se slažu na paletu prilikom transportovanja,
– Boja: crvena i bela,
– Folija – tip 2,
– Dimenzije – dužina 1250 mm, širina 350 mm, visina 500 mm
– Težina 7,5 kg

Trepćuća svetala – treptači

Ima funkciju promene vođenja saobraćaja kod: preusmeravanja saobraćaja, suženje puta, isključenje kolovozne trake, obeležavanje gradilišta – ukazivanje na pravac;

– Napajanje: akumulator 12V, mogućnost napajanja 220V;
– Treptači: halogeni ili ksenonski;
– Niz se sastoji od vodeće barijere (na kojoj se nalazi MASTER) i više Slejvova – pratećih barijera koje nemaju određenu poziciju u nizu i redosled njihovog uvezivanja nije bitan;
– Mogućnost programiranja brzine trčanja svetla, načina i smera trčanja svetla.

Pokretni semaforski uređaj

Pokretni semaforski uređje sastavljen od dve pokretne baterijske kutije, kombinovane semaforske laterne (crveno svetlo Ø300; žuto i zeleno svetlo Ø210 mm), nosača laterne i elektronske kontrolne jedinice.
Montaža i demontaža uređaja su jednostavni, lako se transportuje a potreba za održavanjem je svedena na minimum.

Tehničke karakteristike:
– Napajanje: akumulator 12V 180Ah
– Vreme rada: u redovnom režimu 96h, u režimu trepćućeg žutog 180h
– Radna temperatura: -15 do +500C
– Elektonska kontrola ispražnjenosti akumulatora