Model 5 nudi izradu različitih vrsta saobraćajnih i građevinskih elaborata, izradu skica (predloga uređenja), pozicioniranja uličnog mobilijara i prodajnih objekata kao i izradu tehničkih crteža.