Model 5 nudi izrada različitih vrsta saobraćajnih i gradjevinskih elaborata, izradu skica (predloga uredjenja), pozicioniranja uličnog mobilijara i prodajnih objekata kao i izradu tehničkih crteža.