Izrada studija parkiranja

Model 5 raspolaže stručnim kadrom koji može brzo i efikasno da sagleda probleme parkiranja unutar grada, naselja ili opštine i da predloge za unapređenje funkcionisanja sistema. U proteklih 5 godina uradili smo više od 10 različitih studija parkiranja u gradovima (opštinama) kao i više desetina projekata uređenja otvorenih i zatvorenih parkirališta. Između ostalog izdvajamo:

Studije kontrole i upravljanjem parkiranjem u gradu/opštini
Studije analize efekata zonskog sistema parkiranja za grad/opštinu
Studije analize karakteristika parkiranja izvan centralne zone grada sa predlogom mera