Izrada studija iz bezbednosti saobraćaja

U našoj firmi naročitu pažnju posvećujemo unapređenju bezbednosti saobraćaja i jedan od glavnih mehanizama za to je izrada Studija iz oblasti bezbednosti saobraćaja. Prilikom izrade Studija negujemo sistemski pristup koji daje sistemska rešenja, odnosno mere koje će značajno doprineti unapređenju postojećeg stanja.

U uvodnom delu studije definiše se sam problem odnosno tematika koja će se studijom obrađivati, ciljevi izrade studije, prostor i vremenski period koji ista obuhvata. Paralelno sa ovim vrši se sagledavanje najboljih domaćih i svetskih iskustava i praksi kao i domaće i strane pravne regulative iz pomenute oblasti. Naredni korak je prikupljanje podataka iz javno dostupnih izvora kao i podataka od strane nadležnih institucija. Pored ovoga istaživački deo obuhvata odgovarajuća terenska istraživanja u prostornom obuhvatu studije, koja obuhvataju snimanja parametara, pokazatelja ili indikatora od značaja za sagledavanja stanja bezbednosti saobraćaja za definisano područje. Sama istraživanja se sprovode prema jasno definisanoj metodologiji, uz obuku lica koja učestvuju u samom terenskom radu. Nakon svih ovih koraka pristupa se ekspertskoj analizi prikupljene građe, na kojoj radi grupa stručnih inženjera, sa iskustvom u proučavanoj oblasti i donosi se ocena postojećeg stanja. Na osnovu analize, i na osnovu nje donete ocene stanja, predlažu se odgovarajuće kratkoročne, srednjoročne i dugoročne mere za unapređenje postojećeg stanja.

Sa predloženim merama, zaokružujemo rad na izradi Studije, ali tu nije kraj posla na unapređenju bezbednosti saobraćaja. Studija kao takva daje smernice za dalji rad, odnosno sugeriše u kojem pravcu bi se dalje MOralo DELovati, bilo da je u pitanju izrada projekata saobraćajne signalizacije, edukacije iz oblasti saobraćaja, izmene pravne regulative i slično.

Unapređenje bezbednosti saobraćaja

Sa predloženim merama, zaokružujemo rad na izradi Studije, ali tu nije kraj posla na unapređenju bezbednosti saobraćaja. Studija kao takva daje smernice za dalji rad, odnosno sugeriše u kojem pravcu bi se dalje MOralo DELovati, bilo da je u pitanju izrada projekata saobraćajne signalizacije, edukacije iz oblasti saobraćaja, izmene pravne regulative i slično.

– Revizije i provere bezbednosti saobraćaja
– Analiza stanja bezbednosti pešaka
– Analiza stanja bezbednosti saobraćaja
– Analize saobraćajnih nezgoda u raskrsnicama i izbor lokacija za postavljanje kamera
– Analiza stanja bezbednosti biciklističkog saobraćaja
– Sanacija opasnih mesta
– Bezbedni putevi ka školama
– Analiza efekata zonskog sistema parkiranja