Karakteristike fleksibilnih stubića:

Fleksibilni stubić je nov proizvod na našem tržištu, proizveden u proizvodnim pogonima „Model 5“. Izrađen je od poliuretana (PU) sa reflektujućim trakama na površini. Postoje dva tipa: visine 45 cm i visine 75 cm.

– Proizvedeni od materijala sa superiornim fizičkim osobinama (vertikalna elastičnost/fleksibilnost, otpornost na udare),
– Super reflektivni površinski sloj, služi prvenstveno da pruži veću vidljivost u uslovima noćne vožnje i visoku reflektivnost,
– Gornji segment stubića pruža dobru otpornost na udarce,
– Ovaj segment, u velikoj meri redukuje oštećenja stubića u trenutku udarca,
– Deo reflektivnog površinskog sloja u koji je inkorporisana reflektivna traka, smanjuje oštećenje celokupnog površinskog sloja u slučaju da dođe do udarca,
– Površinski sloj je hiper rezistentan na udarce.

Zbog svih ovih osobina fleksibilni stubići su idealni za:

– Montažu na krajevima ležećih policajaca, gde povećavaju uočljivost na preko 200m, a takođe poboljšava uočljivost kada je u zimskim uslovima moguće oštećenje „ležećih policajaca“ sa čistačima snega;
– Razdvajanje parking mesta
– Razdvajanje, kako privremeno tako i trajno, između saobraćajnih traka…