Gumeni graničnici, ivičnjaci, niše za kontejnere

Gumeni segmenti visine 160mm, širine 175mm i dužine 500mm, su složivi pa se zavisno od potrebe na terenu mogu koristiti u različite svrhe.Gumeni graničnici služe za razdvajanje površina namenjenih vozilima i pešacima u cilju izbegavanja konflikta između njih, omogućavaju da se spreči parkiranje automobila na zelene površine, trotoare, takođe da se ograniči prostor za parkiranje ili prostor za smeštaj kontejnera.

Gumeni nagazi

Gumeni segmenti visine 50mm, širine 175mm i dužine 500mm, su složivi pa se zavisno od potrebe na terenu mogu koristiti u različite svrhe. Pravilno postavljeni gumeni nagazi omogućavaju ergonomičan silaz vozila sa visokih trotoara na benzinskim pumpama, ergonomičan ulaz u garažu, kao okvir za pešačko ostrvo,…