Zaštitne metalne ograde

Zaštitna metalna ograda se postavlja da bi zaštitili pešačke tokove od dinamičkog saobraćaja i da bi kanalisali pešačke tokove ka pešačkim prelazima. Ispred pešačkih prelaza ukoliko postoje uslovi zaštitna pešačka ograda postavlja se sistemom „lavirint“. Ovim sistemom se sprečava direktan pristup na pešački prelaz već pešak mora napraviti manevar na levu stranu i samim tim zapaziti da li mu neko vozilo dolazi sa te strane.