Smerokazni stubić koji se zabada u rastresitu podlogu

– Najdugotrajniji smerokaz na tržištu,
– Visoko otporan na udarce,
– Fleksibilan (uvek se vraća u vertikalan položaj),
– Jednostavan za održavanje,
– Otporan na toplotu do +80°,
– Otporan na hladnoću do -60°,
– Traje mnogo duže od smerokaza proizvedenih od plastike ili fiberglasa,
– Trpi udarce sa obe strane
– Brza, laka i jednostavna ugradnja,
– UV stabilan,
– Moguć izbor osnovne boje,
– Visoko vidljiv/uočljiv,
– Može se reciklirati,
– Fiksiranje za podlogu omogućava ozubljenje,
– Otporan na čupanje prilikom udara/gaženja,
– Proizvod je nezapaljiv.

Smerokazni stubić koji se pomoću PU baze šrafi u betonsku ili asfaltnu  podlogu

– Idealan za betonske podloge,
– Najdugotrajniji smerokaz na tržištu,
– Visoko otporan na udarce,
– UV stabilan,
– Jednostvan za održavanj,
– Otporan na toplotu do +80°C,
Otporan na hladnoću do -30°C,
– Traje mnogo duže od smerokaza proizvedenih od plastike ili fiberglasa,
– Životni vek proizvoda 15 godina
– Koristi se na putevima i parkinzima,
– Brzo, lako i jednostavno se ugrađuje
– Otporan na UV zračenje,
– Uvek se vraća u vertikalan položaj,
– Otporan na čupanje prilikom udara/gaženja,
– Visoko vidljiv/uočljiv,
– Proizvod je nezapaljiv,
– Bez oštrih ivica,
– Trpi preko 1500 udara sa obe strane i više od 1500 puta.