Štampa flajera

Flajer je najeftiniji, ali istovremeno i veoma efikasan vid reklamiranja. Koristi se za različite marketinške aktivnosti od najave određenih kulturnih dešavanja do predstavljanja proizvoda, usluga ili akcija o kojima želite da informišete potencijalne korisnike. Flajeri se obično štampaju na A6, A5 i A4 formatu. Prilikom izrade letka koristi se 80g/m2 ofsetna hartija ili kunstdruk gramatura do 170g/m2.