Grafička priprema

Grafička priprema podrazumeva niz stručnih radnji pomoću kojih dizajnerska rešenja dovodimo do konačnog štampanog proizvoda. Priprema je vrlo važan i odgovoran segment grafičkog posla. Da bi se kvalitetno obavila, potrebno je znanje i iskustvo o svim tehnikama štampe i dorade proizvoda kao i poznavanje karakteristika materija od kojih se proizvod izrađuje ili na koji se štampa.

Grafička priprema uključuje unos teksta, skaniranje i obradu slika, montažu fotografija, a po potrebi i korekture i prijevode teksta za stampu npr. brošura, kataloga, knjiga, letaka, plakata ili nekog drugog štampanog materijala.

Pripremu za štampu radimo nakon grafičkog oblikovanja proizvoda dizajniranih kod nas kao i na osnovu vaših gotovih grafičkih rješenja koje ste nam predali u elektronskom obliku i nakon dogovora s vama o ciljanom proizvodu.