Štampa velikih formata

Štampa se vrši na samolepljivoj PVC, baner foliji, papiru, perforiranoj foliji, mash platnu i ostalim materijalima za solventnu štampu.

Reflektujuće folije su otporne na vremenske uslove, samolepljive retroreflektujuće folije izuzetno otporne na koroziju i razređivače. Retroreflektujući sistem reflektujućih folija sastoji se od katadioptričkih staklenih kuglica koje su utisnute u transparentni sloj plastičnog materijala. Vrednosti refleksije i boje na dnevnoj svetlosti prilagođene su međunarodnim standardima za reflektujuće materijale. Najčešća upotreba pri izradi saobraćajnih znakova i drugih oznaka gde je potrebna reflektujuća površina.