Montažno-demontažne gumene kalote

Vertikalne prepreke gumene kalote imaju funkciju umirenja saobraćaja. Sve vrste kalota su montažno-demontažne. Zavisno od broja upotrebljenih segmenata postoje kalote:

Gumene kalote tabela