Gumene platforme za usporenje vozila

Platforme za usporenje vozila mogu biti kompaktne gumene ili u kombinaciji gume i asfalta (asfaltno gumene). Platforme u kombinaciji gume i asfalta se postavljaju na mestima gde se nalaze pešački prelazi i gde se želi usporiti celokupan saobraćaj. Ove platforme se postavljaju celom širinom ulice i pravi se okvir od gumenih elemenata(gumeni nagazi, bočni elementi), a središnji deo se popunjava asfaltom. Dimenzije platformi nisu fiksne, već su po potrebi. Na njima se obeležava pešački prelaz i tako se postiže usmerenje pešaka na pešački prelaz.

Kompaktne gumene platforme su montažno-demontažne i postavljaju se na mestima intezivnih pešačkih tokova gde se odvija autobuski i/ili kamionski saobraćaj i gde se želi usporenje putničkog saobraćaja bez smetnji za autobuse i kamione. Ove platforme su širine od 1350- 1850 mm i postavljaju se na sredini kolovozne trake, tako da vozila sa većim međuosovinskim rastojanjem prelaze preko njih bez gaženja platforme, a putnički automobili moraju nagaziti na platformu sa bar dva točka, te se tako dobija usporenje ove kategorije vozila.

Asfaltno-gumene platforme

Kompaktne-gumene platforme