Vibracione zvučne trake

Vibracione trake su tehnička sredstva za usporavanje saobraćaja, kojima se pri prelasku vozila proizvode jače vibracije i zvučni efekti kojima se upozoravaju vozači da smanje brzinu kretanja, odnosno da usklade vožnju sa propisanim ograničenjem brzine.

Po pravilu vibracione trake se postavljaju preko kolovoza ispred škola, vrtića, železničkih prelaza, pešačkih prelaza, putnih naplatnih prolaza, ukrštanje i opasnih krivina gde su velike brzine kretanja i gde se želi  upozorenjem pomoću jačih vibracija i  zvučnih efekata, postići smanjenje brzine kretanja vozila na propisanu.

Vibracione trake se mogu raditi od kamene eruptivne granulacije ili horizontalnih traka izrađenih od drugih odabranih materijala (plastika ili guma), a izvode se preko cele širine kolovoza, širine do 12 cm i visine do 15 cm.

Vibracione trake se postavljaju u paru na međusobnoj udaljenosti 1,8 m (2,0 m), ukoliko je potrebno mogu da se ponove više puta (varijanta 1). Njihovo rastojanje  zavisi od brzine nailaska vozila i iznosi:

Vibracione trake mogu se izvoditi i kao take se preko cele širine kolovoza, širine 9-12 cm i visine 18-25 mm.

Vibracione trake mogu se postaviti i u setovima i to najviše do tri seta Set koji se postavlja prvi u nizu u odnosu na pravac nailaska vozila sastoji od pet vibracionih traka, nameđusobnoj udaljenosti između traka od 45 do 60 cm u naselju, a od 60 do 80 cm van naselja.Set vibracionih traka koji se postavlja drugi u nizu u odnosu na pravac nailaska vozila sastoji se od šestvibracionih traka, na međusobnoj udaljenosti između traka od 30 do 45 cm u naselju, a od 45 do 60 cm van naselja.Set vibracionih traka koji se postavlja treći u nizu u odnosu na pravac nailaska vozila sastoji se od sedam vibracionih traka, na međusobnoj udaljenosti između traka od 25 do 35 cm u naselju, a od 30 do 40 cm van naselja.

Rastojanje između parova ili setova vibracionih traka zavisi od dozvoljene brzine.

Vibro zvučne trake izradjenje od hladne plastike

Gumene vibro zvučne trake