Deset lekcija koje život znače

Autor: Prof. Dr Krsto Lipovac
Izdavač: MODEL 5
Knjige se štampaju na sledećim jezicima:
– Srpskom,
– Engleskom,
– Ruskom,
– Mađarskom,
– Albanskom.