Priručnik za pešake

Priručnik je pisan na osnovu mnoštva sličnih priručnika kod nas i u svetu, na osnovu obimnih analiza saobraćajnih nezgoda u kojima su stradala deca i na osnovu analize stavova dece i roditelja o opasnostima u saobraćaju.

Želja nam je bila da pomognemo roditeljima i vaspitačima, da podstaknemo praktičan rad sa decom i blago ga kanališemo kako bismo skrenuli pažnju na neke važne detalje.

Mnogi roditelji danas nisu srećni, jer su im deca imala neprijatna iskustva u saobraćaju ili su, čak nastradala. Nažalost, i dalje je rasprostranjen stav da se nezgode događaju nekome drugom, da stradaju neka druga deca. Istina je drugačija: nezgode se događaju nama, stradaju naša deca.

Priručnik je pisan u uverenju da ova stradanja nisu naša Bogom data sudbina. Najveći broj nezgoda se može sprečiti, ako se sa decom počne raditi blagovremeno i ako se radi dugo i uporno. Značajna je uloga vozača, policije, gradske uprave i drugih subjekata. Ipak, najvažnije je raditi sa decom. Roditelji treba da rade u kući, vaspitači u vrtićima; da vežbaju na bezbednim mestima, a zatim da vežbaju u saobraćaju.

Ova vežbanja se odlično uklapaju u svakodnevne aktivnosti: odlazak u vrtić ili školu , odlazak do prodavnice, šetnja oko mesta stanovanja, odlazak do igrališta itd. Kratke, uzgredne priče, pokazivanja, proveravanja, dokazivanja i stalna napredovanja su najvažnije lekcije.

Tako se mogu postići najveći efekti. Oni su trajni jer će ta deca dugo učestvovati u saobraćaju; ona će biti pešaci, biciklisti, vozači, policajci, vaspitači, učitelji, roditelji, sudije, ministri… Dakle, ovo je veliki posao za budućnost.

Eh, da smo ranije započeli ovakav rad!

Autor: Prof. Dr Krsto Lipovac
Izdavac: MODEL 5
Dizajn: Ðurđic Dragan
Color:4/4
Broj strana: 32
Dodatak: CD, bojanka i priručnik za roditelje