Dete u saobraćaju
Autor: Vesna Milošević
Izdavač: MODEL 5
Ilustrovao: Saša Ivanović
Color: 4/4