Izrada saobraćajnih studija

U cilju kvalitetnog planiranja i upravljanja sistemom saobraćaja u nekom gradu, saobraćajne studije predstavljaju neophodan i važan alat. U hijerarhiskom pogledu one predstavljaju krovni dokument koji generiše uslove, preporuke i smernice za izradu specifičnih projekata iz oblasti saobraćaja.

Studije tehničkog regulisanja saobraćaja

Same studije mogu biti generalnog karaktera kao što su Studije tehničkog regulisanja u kojima se na odgovarajućem nivou detaljnosti obrađuju svi aspekti saobraćajnog sistema (saobraćajna signalizacija, režimi saobraćaja, stacionarni saobraćaj, javni gradski i međugradski saobraćaj, vođenje saobraćaja, pešački saobraćaj, biciklistički saobraćaj…). Ovim tipom studija se, na osnovu analize postojećeg stanja i sagledavanja planskih i drugih dokumenata, utvrđuju problematične tačke i daju preporuke za sprovođenje kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih mera.

Takođe, u cilju utvrđivanja i provere stanja, definisanja mera za unapređenje, poboljšanje metoda za praćenje stanja i dr. u pojedinim oblastima saobraćaja izrađuju se specifične studije koje obrađuju ili pojedine oblasti saobraćaja (planiranje, regulisanje, bezbednost,…) ili njihove specifične delove ili pojave.

Specifične studije saobraćaja

Tako se na primer mogu izrađivati Studije iz oblasti planiranja saobraćaja koje sveobuhvatno obrađuju planiranje saobraćaja za neki grad, mogu se izrađivati i Studije iz oblasti planiranja saobraćaja koje obrađuju samo pojedine segmente tako je npr. naš stručni tim izradio Studiju – Proširenja mreže biciklističkih staza i koridora i Studiju – Unapredjenje saobraćajnih površina namenjenih kretanju osoba sa posebnim potrebama.

Tema specifičnih studija može biti sagledavanje svetskih iskustava i rešenja iz oblasti saobraćaja koji nisu definisani našim pravilnicima i standardima, a čijom bi primenom moglo uticati na poboljšanje kvaliteta saobraćajnog sistema, povećanje bezbednosti, smanjenja broja nezgoda i ublažavanje njihovih posledica. Kao primer jedne takve studije izradili smo Studiju – Primena novih rešenja horizontalne signalizacije i saobraćajne opreme.

U kadrovskom smislu naš tim ima puni kapacitet (10 saobraćajnih inženjera od kojih je jedan doktor nauka) da samostalno izrađuje gotovo sve vrste studija iz oblasti saobraćaja.

Studije tehničkog regulisanja
Unapređenje saobraćajnih površina namenjenih kretanju osoba sa posebnim potrebama
Proširenje mreže biciklističkih staza i koridora
Primena novih rešenja horizontalne signalizacije i saobraćajne opreme