Izrada tehničke dokumentacije i projekata

Prema članu 158. Zakona o bezbednosti saobraćaja, pod tehničkim regulisanjem saobraćaja podrazumeva se primena svih mera kojima se postiže željeni nivo funkcionalnosti i bezbednosti saobraćaja na putevima i u naseljima. Te mere se postižu izradom tehničke dokumentacije i izvođenjem u skladu sa saobraćajnim projektom. Tehnička dokumentacija sastoji se od Projekta saobraćaja i saobraćajne signalizacije, Izveštaja tehničke kontrole projekta i potrebne prateće dokumentacije.

Naš projektni biro poseduje odgovarajuće kapacitete i iza sebe ima preko 500 saobraćajnih projekata. Tim iskusnih inženjera u stanju je da izradi sve vidove saobraćajnih projekata prema potrebama investitora. Tu se posebno ističu projekti tehničkog regulisanja saobraćaja, kako za pojedine deonice i raskrsnice, tako i za cela naselja ili gradove.

Projekti putokazne i turističke signalizacije

Projekte putokazne i turističke signalizacije izrađujemo u skladu sa odlukama i rešenjima o vođenju saobraćaja prema zadatim destinacijama. Uz projektovane putokazne table prilažemo i tip, konstrukciju i dimenzije stubova nosača, kao i potrebne dimenzije temelja stuba. Projekte saobraćajno-tehničkog uređenja zona škola izrađujemo na osnovu detaljne analize postojećeg stanja saobraćajne infrastrukture, signalizacije i uslova odvijanja saobraćaja, kao i ocene stanja bezbednosti same zone. Pored toga, izrađujemo projekte obeležavanja i uređenja pešačkih zona, zona usporenog saobraćaja i „zona 30“.

Izrada tehničkih projekta:

Izrađujemo projekte uređenja saobraćajnih površina, parkirališta, pešačkih i biciklističkih staza, autobuskih stajališta i opremamo mobilijarom koji sami proizvodimo. Projektima uređenja parking prostora obezbeđujemo maksimalan kapacitet parkirališta na datoj površini uz nesmetano odvijanje saobraćaja, a poštujući sve propise i standarde.

Projektima svetlosne signalizacije obezbeđujemo maksimalnu efikasnost i nivo usluge, kako na individualnim raskrsnicama, tako i duž uličnih koridora primenom koordinisanog rada svetlosnih signala.

Na lokacijama sa povećanim procentom nepoštovanja saobraćajnih propisa izrađujemo projekte postavljanja kamera za detekciju prekršaja.

Bavimo se izradom digitalnog katastra saobraćajne signalizacije i opreme koji ima višestruke prednosti za upravljače putne i ulične mreže.

Za potrebe izvođenja radova izrađujemo projekte privremene signalizacije kojima se osigurava maksimalna bezbednost učesnika u saobraćaju, kao i radnika na samom gradilištu. Primenom najsavremenijih rešenja i mera bezbednost saobraćaja podižemo na najviši nivo.

Projekti tehničkog regulisanja
Projekti turističke signalizacije
Projekti putokazne signalizacije
Projekti uređenja zona škola
Projekti privremene signalizacije
Projekti postavljanja kamera za detekciju prekršaja
Projekti postavljanja zaštitnih pešačkih ograda
Saobraćajno uređenje parking prostora
Saobraćajno uređenje autobuskih stajališta
Izrada katastarske saobraćajne signalizacije
Semaforizacija raskrsnica

Koordinisan rad svetlosnih signala
Zone usporenog saobraćaja
Zone 30