Zvezdan Pešović

Generalni direktor

Telefon: 064/640-24-04
Email: zvezdan@model5.rs

Dejan Ivanović

Tehnički direktor

Telefon: 069/640-101
Email: dejan.ivanovic@model5.rs

Dejana Ratković

Šef računovodstva

Telefon: 069/640-102
Email: dejana.ratkovic@model5.rs

Olivera Pešović

Računovođa

Telefon: 069/540-0455
Email: olivera.pesovic@model5.rs

Komercijalni sektor

Mirko Mandić

Menadžer razvoja poslovanja

Telefon: 069/640-415
Email: mirko.mandic@model5.rs

Marijana Prinčevac

Menadžer prodaje i marketinga

Telefon: 069/640-406
Email: marijana.princevac@model5.rs

Milica Pešović

Referent nabavke

Telefon: 069/640-105
Email: milica@model5.rs

Jelica Petrić

Poslovni sekretar

Telefon: 069/640-204
Email: jelica.petric@model5.rs

Tijana Radmanović

Poslovni asistent

Telefon: 069/640-206
Email: tijana@model5.rs

Vladislav Kruškonja

Pravnik

Telefon: 069/640-216
Email: vladislav@model5.rs

Katarina Zeljko

Menadžer kvaliteta

Telefon: 063/380-358
Email: katarina@model5.rs

Magacin

Stanko Ilić

Magacioner

Telefon: 069/640-040
Email: stanko@model5.rs

Projektni biro

Nataša Roshan

Projektant

Telefon:
Email:

Operativa

Veljko Stanić

Rukovodilac operative

Telefon: 069/640-201
Email: veljko@model5.rs

Vladan Krsmanović

Poslovođa za vertikalnu signalizaciju

Telefon: 069/640-203
Email: vladan@model5.rs

Aleksandar Ratković

Poslovođa za horizontalnu signalizaciju

Telefon: 069/640-202
Email:

Boris Mirčević

Poslovođa za usporivače saobraćaja

Telefon: 069/640-404
Email: boris@model5.rs

Miloš Vilotić

Rukovodilac gradilišta

Telefon: 069/640-208
Email:

Ivan Arsić

Rukovodilac grafičkog biroa

Telefon: 064/640-2407
Email: iarsic.model5@gmail.com

Bane Biljić

Radnik u štampariji